Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 juni 2021
gepubliceerd op 02 juli 2021

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021031739
pub.
02/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


10 JUNI 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 29;

Gelet op de voorgedragen kandidaten door een représentatieve organisatie van werkgevers en zelfstandigen;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan mevrouw BECQUEVORT, Martine.

Art. 2.Mevrouw DE CORTE, Hadewig wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Beheerraad van de voornoemde Dienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van werkgevers en zelfstandigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor het Verenigd College : De voorzitter, R. VERVOORT

^