Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 01 april 2021
gepubliceerd op 19 april 2021

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021030922
pub.
19/04/2021
prom.
01/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 10;

Gelet op de voorgedragen kandidaten door organisaties gezinnen ;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan Mevr.

BACHIR, Hafida.

Art. 2.Mevr. GIGOUNON, Hyacinthe wordt benoemd tot effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de voornoemde Dienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van organisaties gezinnen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezondheid, Bijstand aan Personen en de Gezinsbijslagen, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2021.

Voor het Verenigd College : De voorzitter, R. VERVOORT

^