Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 juli 2020
gepubliceerd op 22 juli 2020

Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2020 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2020015199
pub.
22/07/2020
prom.
14/07/2020
ELI
eli/besluit/2020/07/14/2020015199/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


14 JULI 2020. - Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2020 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen;

Gelet op artikel 22, § 4, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 mei 2009 tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van de voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, Besluiten :

Artikel 1.Voor het jaar 2020 bedraagt de referentierentevoet 0,19.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 14 juli 2020.

Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, Elke VAN DEN BRANDT

^