Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 september 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Ministerieel besluit betreffende een promotie door mobiliteit in de graad van Directeur A3 in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019014737
pub.
03/10/2019
prom.
18/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


18 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit betreffende een promotie door mobiliteit in de graad van Directeur A3 in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Bij ministerieel besluit van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake de accreditering van artsen type ministerieel besluit prom. 13/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019014834 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en zijn hulpkantoren met het oog op het verduidelijken dat de aangiften door het hulpkantoor worden aanvaard type ministerieel besluit prom. 13/09/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019204218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2017 houdende oprichting, in het gebied van Sectorcomité XX , van een Basisoverlegcomité voor het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (FEDRIS) en houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het geheel van de personeelsleden van FEDRIS sluiten, dat in werking treedt op 1 oktober 2019, wordt de heer Théodoros DRAKIDIS bevorderd door mobiliteit, in de graad van Directeur (niveau A - rang A3) als Directeur binnen de Directie Controle, van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad in de Franse taalrol.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan binnen zestig dagen na deze bekendmaking een beroep tot nietigverklaring worden ingediend. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden verzonden naar de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^