Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 februari 2019
gepubliceerd op 28 mei 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019012700
pub.
28/05/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


28 FEBRUARI 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 25 april 2019 houdende diverse bepalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan personen en Gezinsbijslag, artikelen 10, 12 en 15, 3° ;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, in het bijzonder de artikelen 23, 24 en 27;

Op voorstel van de Leden van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van 14 december 2018;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aangeduid worden, als organisaties en verenigingen die lid zijn van de Commissie Opvang van afhankelijkheid: I. Overeenkomstig artikel 24, § 3, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1° de volgende representatieve organisaties van de sector en de verzekeringsinstellingen, zoals vermeld in artikel 24, § 2, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1.Federatie van Rustoorden, afgekort "FERUBEL", die twee mandaten uitoefent; 2. Gezondheidsinstellingen Brussel - Bruxelles Institutions de Santé, afgekort "GIBBIS", die een mandaat uitoefent;3. Federatie van Brusselse OCMW's van Brulocalis, die een mandaat uitoefent; 4. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, ondernemingsnummer 0713.670.669, die een mandaat uitoefent; 5. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen voor het Brussels gewest, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel, ondernemingsnummer 0713.674.926, die een mandaat uitoefent; 6. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, Zuidstraat 111, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.659, die een mandaat uitoefent; 7. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.263, die een mandaat uitoefent. 2° de volgende vakbonden van het personeel van de betrokken instellingen en diensten: 1.ACV-LBC, die een mandaat uitoefent; 2. ABVV-BBTK, die een mandaat uitoefent;3. ACLVB, die een mandaat uitoefent.3° de volgende verenigingen die de personen met een zorg- of bijstandsbehoefte vertegenwoordigen in de aangelegenheden bedoeld in artikel 24, § 1, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1.Infor-Homes asbl/Home-Info vzw, die een mandaat uitoefent; 2. Enéo, die een mandaat uitoefent;3. S-PLUS Brussel, die een mandaat uitoefent;4. Altéo, die een mandaat uitoefent. II. Overeenkomstig artikel 24, § 4, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1° de volgende representatieve organisaties van de sector en de verzekeringsinstellingen, zoals vermeld in artikel 24, § 2, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1.Federatie van Brusselse OCMW's van Brulocalis, die een mandaat uitoefent; 2. Pluralistische vereniging voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, "Palliabru", die een mandaat uitoefent;3. Fédération Bruxelloise des Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile, afgekort "FBCCSSD", die een mandaat uitoefent;4. Fédération des Services Bruxellois d'Aide à Domicile, afgekort "FSB", die een mandaat uitoefent; 5. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, ondernemingsnummer 0713.670.669, die een mandaat uitoefent; 6. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Liberale Mutualiteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Livornostraat 25, 1050 Brussel, ondernemingsnummer 0713.873.874, die een mandaat uitoefent; 7. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Zuidstraat 111, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.659, die een mandaat uitoefent; 8. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.263, die een mandaat uitoefent. 2° de volgende vakbonden van het personeel van de betrokken instellingen en diensten: 1.ACV-LBC, die een mandaat uitoefent; 2. ABVV-BBTK, die een mandaat uitoefent.3° de volgende verenigingen die de personen met een zorg- of bijstandsbehoefte vertegenwoordigen in de aangelegenheden bedoeld in artikel 24, § 1, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1.Ligue des usagers des services de santé, afgekort "LUSS", die een mandaat uitoefent ; 2. Altéo, die een mandaat uitoefent;3. S-PLUS Brussel, die een mandaat uitoefent.

Art. 2.Aangeduid worden, als organisaties en verenigingen die lid zijn van de Commissie Personen met een handicap, overeenkomstig artikel 27, § 3, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1° de representatieve organisaties van de sector en de verzekeringsinstellingen, zoals vermeld in artikel 27, § 2, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1.Federaties van verenigingen uit de gehandicaptenzorg, afgekort "AIBB", die twee mandaten uitoefent; 2. Gezondheidsinstellingen Brussel - Bruxelles Institutions de Santé, afgekort "GIBBIS", die een mandaat uitoefent;3. Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire, afgekort "FCRA", die twee mandaten uitoefent;4. Federatie van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren, afgekort "FPSTS", die een mandaat uitoefent; 5. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Christelijke Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, ondernemingsnummer 0713.670.669, die twee mandaten uitoefent; 6. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Socialistische Mutualiteiten voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, Zuidstraat 111, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.659, die twee mandaten uitoefent; 7. de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de onafhankelijke ziekenfondsen voor het gebied Brussel-Hoofdstad, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0713.671.263, die twee mandaten uitoefent. 2° de volgende vakbonden van het personeel van de betrokken instellingen: 1.ACV-LBC, die een mandaat uitoefent; 2. ABVV-BBTK, die een mandaat uitoefent;3° de volgende verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen, voor aangelegenheden vermeld in artikel 27, § 1, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag: 1.Inclusie vzw, die een mandaat uitoefent; 2. Association Socialiste de la Personne Handicapée, afgekort "ASPH", die een mandaat uitoefent;3. Altéo, die een mandaat uitoefent;4. Association de Parents et Professionnels autour de la Personne en situation de Polyhandicap, afgekort "AP3", die een mandaat uitoefent;5. Brailleliga vzw, die een mandaat uitoefent.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan personen worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Voor het Verenigd College : De voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, P. SMET

^