Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen
gepubliceerd op 07 maart 2002

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Economisch De Commissie voor het Bank- en Financiewezen maakt met toepassing van artikel 110 van de wet van 6 (...)

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003092
pub.
07/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten De Commissie voor het Bank- en Financiewezen maakt met toepassing van artikel 110 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en artikels 4 en 34 van het koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen, jaarlijks de lijst op van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten.

De lijst van de buitenlandse beleggingsondernemingen die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen een kennisgeving hebben gedaan voor één of meer diensten als bedoeld in artikel 46 van de wet van 6 april 1995, wordt op 31 december 2001 als volgt vastgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 28 januari 2002.

E. Wymeersch, Voorzitter

^