Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 05 november 2002
gepubliceerd op 05 december 2002

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003500
pub.
05/12/2002
prom.
05/11/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


5 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 4 oktober 2002 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2002, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit :

Artikel 1.De op 4 oktober 2002 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten in het publiek zijn verspreid als gevolg van een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar aanbod tot verkoop of een openbaar aanbod tot omruiling, dan wel omdat zij voorheen waren opgenomen in de notering van een effectenbeurs » door de inschrijving van : Immobilière Villa Joseph, Louis Schmidtlaan 101, 1040 Brussel.

Brussel, 14 november 2002.

De voorzitter, E. Wymeersch.

^