Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 14 oktober 2020

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juni 2020, wordt ingesteld de procedure tot de uitbreiding van de bescherming als monument wegens hun historische, esthetische en sociale waarde, tot bepaal -de volledige omheiningsmuur langs de Ducpétiauxlaan en de laterale uitspringende delen aan weerszi(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020015690
pub.
14/10/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041689 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken sluiten, wordt ingesteld de procedure tot de uitbreiding van de bescherming als monument wegens hun historische, esthetische en sociale waarde, tot bepaalde delen van de gevangenis van Sint-Gillis gelegen in de Ducpétiauxlaan 106 in Sint-Gillis, met name: -de volledige omheiningsmuur langs de Ducpétiauxlaan en de laterale uitspringende delen aan weerszijden, tot aan de eerste torentjes; -alle uitkijktorens die de volledige omtrek van de gevangenis afbakenen, ook die welke gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Vorst; -de tuinen aan weerszijden van de ingang, achter de omheiningsmuur van de Ducpétiauxlaan; -het oorspronkelijke vooruitspringende deel van de ingang (gevels en daken) dat toegang verleent tot de centrale gevangenisvleugel, met inbegrip van de binnenplaats die wordt afgebakend door de ingangsgebouwen; -de centrale kern (gevels en daken) met de kapel (in haar totaliteit) en de eerste travee van de cellenvleugels die erop zijn aangesloten; -de centrale vleugel (gevels en daken) gelegen in het verlengde van de toegang.

Het goed is geregistreerd bij het kadaster van Sint-Gillis, 1ste afdeling, sectie B, perceelnr. 377E en dat van Vorst 3de afdeling, sectie B, perceelnr. 106C. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^