Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 14 augustus 2017

Ontslag Burgemeester STAD BRUSSEL. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017, wordt het ontslag van de heer Yvan MAYEUR, burgemeester van de Stad Brussel, aanvaard.

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017040602
pub.
14/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ontslag Burgemeester STAD BRUSSEL. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam AL-INABA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030824 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam El Mohsinine type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot erkenning van de islamitische gemeenschap met de naam Centre Culturel Arrayane type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een bemiddelaar ombudsman bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel sluiten, wordt het ontslag van de heer Yvan MAYEUR, burgemeester van de Stad Brussel, aanvaard.

^