Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 14 april 2011

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de volledige site van de oude Godinfabriek, gelegen Werkhuizenkaai 158-159B, Conform artikel 222, § 6, lid 2, van het BWRO, worden volgende voorwaarden gekoppeld aan de af(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031183
pub.
14/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011031180 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 26, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 april 1962 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 1981 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad sluiten, wordt niet ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de volledige site van de oude Godinfabriek, gelegen Werkhuizenkaai 158-159B, in Brussel, bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 13, sectie F, percelen nrs. 599t2, 599n2, 608l, 599p2, 599l2.

Conform artikel 222, § 6, lid 2, van het BWRO, worden volgende voorwaarden gekoppeld aan de afgifte van het stedenbouwkundig attest waarvan de aanvraagprocedure momenteel loopt, evenals voor elke aanvraag tot stedenbouwkundig attest of vergunningen voor hetzelfde goed, ingediend binnen de vijf jaar na publicatie van het besluit : - behoud/renovatie van de « kathedraal »; - behoud/renovatie van de twee gebouwen naast het familistère; - integratie van elementen die de gedenkwaarde van de site kunnen vrijwaren.

^