Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 10 maart 2011

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 22 december 2010, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de treurhoningboom , gelege(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031121
pub.
10/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de kaart van de bodembestemmingen van het gewestelijk bestemmingsplan voor de percelen waarvan de bestemming werd vernietigd door de Raad van State type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende inlijving bij het gewestelijk openbaar domein van de terreinpercelen die eigendom zijn van de Stad Brussel en gelegen zijn op de site van de Dikke Linde en op de site die gevormd wordt door de middenberm tussen de Vuurkruisenlaan en de Van Praetlaan sluiten, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de treurhoningboom (Sophora japonica f. pendula ), gelegen Schoon Verblijflaan 87, te Ukkel, 2e afdeling, sectie C, 3e blad, perceel 56/2186 (deel) (Belgische coördinaten van Lambert x = 149818, y = 166451), wegens zijn wetenchappelijke en esthetische waarde.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^