Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 09 augustus 2007

Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juli 2007 wordt Mevr. Pulings, Ann, Attachee bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting /Directie Studies en Planning, gemachtigd aanspraak te make(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031357
pub.
09/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Personeel. - Pensioen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juli 2007 wordt Mevr. Pulings, Ann, Attachee bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH)/Directie Studies en Planning, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met ingang op 1 mei 2007. Het is belanghebbende toegelaten om te eretitel van haar graad te voeren.

^