Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 mei 2023
gepubliceerd op 06 februari 2024

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2024001000
pub.
06/02/2024
prom.
04/05/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


De volgende tekst annuleert en vervangt de publicatie 2023020128 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023, pagina 60372.

DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op artikel 40, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen en op artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de institutionele hervormingen ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ;

Gelet op het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2023 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ;

Overwegende dat dit besluit beoogt tot slot de rechtzetting van een materiële fout in het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2023 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op de omzendbrief van 15 december 2022Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 15/12/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022043400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe sluiten betreffende de uitwerking en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 27 januari 2023 ;

Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2023 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Het personeelsplan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt vastgesteld als volgt:

Talent

AS IS au 05/01/2023

TO BE PP 2021 Complet

TO BE PP 2023 proposition

Rang

Grade

Stat. Et mand.

CT AS

CPE

CBET

Tot.

Stat. Et mand.

CTAS

CPE

CBET

Tot.

Stat. et mand.

CTAS

CPE

CBET

Tot.

A5

DG

1

0

0

0

1

1

1

1

1

A4+

DGA

1

0

0

0

1

1

1

1

1

A3

Directeur

4

0

0

0

4

5

5

5

5

A2 CE

Conseiller expert

0

0

0

0

0

1

1

1

1

A2

Premier attaché

9

0

0

0

9

14

14

14

14

A1

Attaché

46

0

0

1

47

56

2

58

56

1

57

B2

Assistant principal

1

0

0

0

1

1

1

1

1

B1

Assistant

27

0

0

0

27

35

35

36

36

C2

Adjoint principal

1

0

0

0

1

1

1

2

2

C1

Adjoint

18

0

0

0

18

19

3

22

18

3

21

D1

Commis

1

2

1

2

6

1

2

2

1

6

1

2

2

1

6

Total

109

2

1

3

115

135

2

2

6

145

136

2

2

5

145


Stat. en mand.: ambtenaren en mandaathouders CBSO: Contractuele personeelsleden bijkomende en specifieke opdrachten SBO: Startbaanovereenskomst CUTB: Contractuele personeelsleden uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. »

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2023.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : R. VERVOORT, De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang S. GATZ, De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

^