Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013
gepubliceerd op 23 december 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor bepaalde gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Hoofdstuk V van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013032024
pub.
23/12/2013
prom.
19/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/19/2013032024/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor bepaalde gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Hoofdstuk V van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten


De Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, in het bijzonder artikel 96, tweede lid;

Overwegende dat een aantal gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een afwijking hebben gevraagd voor de inwerkingtreding van Hoofdstuk V van het voornoemde besluit van 18 juli;

Op voorstel van de Minister van Openbare Werken en Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk V van het besluit van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten wordt bepaald op 1 september 2014 voor de volgende gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Anderlecht - Brussel - Elsene - Etterbeek - Evere - Ganshoren - Jette - Koekelberg - Sint-Jans-Molenbeek - Oudergem - Schaarbeek - Sint-Lambrechts-Woluwe - Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Gillis - Sint-Joost-ten-Node - Ukkel - Vorst - Watermaal-Bosvoorde

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor de Openbare Werken en het Vervoer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2013.

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstelijk Gewest : De Minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met de Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS

^