Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 21 oktober 2022

Aankondiging van een openbaar onderzoek. - Ontwerp van het Waterbeheerplan 2022-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid ter omzetting va Overeenkomstig dezelfde ordonnantie en de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffect(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022042272
pub.
21/10/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Aankondiging van een openbaar onderzoek. - Ontwerp van het Waterbeheerplan 2022-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid ter omzetting van de richtlijn 2000/60/CE van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, heeft de Brusselse Regering op 22 september 2022 een ontwerp van Waterbeheerplan in tweede lezing goedgekeurd.

Overeenkomstig dezelfde ordonnantie en de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, zijn het ontwerp van Waterbeheerplan en het milieueffectenrapport betreffende het programma van maatregelen onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023.

Het ontwerp van Plan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload op www.leefmilieu.brussels/WBP/OO of geraadpleegd bij Leefmilieu Brussel - Infocentrum (1ste verdieping) - site Tour & Taxis - Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel (op afspraak via eau_water@environnement.brussels).

Alle documenten kunnen ook in de gemeentebesturen worden geraadpleegd.

In een niet-technische samenvatting worden de belangrijkste uitdagingen van het Plan en de voornaamste maatregelen samengevat.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden toegezonden tot uiterlijk 30 april 2023 aan: Leefmilieu Brussel, "Waterbeheerplan 2022-2027 - OO" Site van Tour & Taxis Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel.

Of Per e-mail naar het adres: eau_water@leefmilieu.brussels.

^