Etaamb.openjustice.be
Beschikking
gepubliceerd op 13 april 2018

Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 22 maart 2018 werd de heer CORNEZ Bernard, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pl

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201748
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 22 maart 2018 werd de heer CORNEZ Bernard, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, met name op 21 april 2021.

^