Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 02 augustus 2019

Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 16 juli 2019 werd de heer Bruyns F. door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel aangewezen om, vanaf 1 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene v(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019030809
pub.
02/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 16 juli 2019 werd de heer Bruyns F. door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel aangewezen om, vanaf 1 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 14 juni 2019, heeft aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 juni 2019: - de heer De Coster P., - mevr. Suykerbuyk T., rechters in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Bij beschikking van 21 juni 2019, werd mevr. Bourgois G., ererechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 1 september 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank uit te oefenen.

Ondernemingsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 27 februari 2019, werd de heer Tubax H., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 12 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Antwerpen, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 27 februari 2019, werd de heer Van Gelder A., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 17 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Antwerpen, te blijven uitoefenen.

Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 9 mei 2019, werd de heer Motyl P. door de voorzitter van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 5 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012727 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid sluiten, werd de heer Van Caillie R. door de voorzitter van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 september 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Ondernemingsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 11 februari 2019, werd de heer Claes W., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, aangewezen om, vanaf 1 september 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Bij beschikking van 25 maart 2019, werd de heer Draelants C. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 7 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank Waals-Brabant Bij beschikking van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012727 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid sluiten, werd de heer Kruyts R. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 18 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012727 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019012918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid sluiten, werd de heer Smet R. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 6 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank te Gent Bij beschikking van 2 januari 2019, werd de heer Daelemans A., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 26 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Brugge, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 9 april 2019, werd de heer Theerlynck-Vanwynsberge D., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 24 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Kortrijk, te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank te Eupen Bij beschikking van 22 maart 2019 werd de heer Baguette C. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Eupen aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 3 september 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank Henegouwe Bij beschikking van 18 juni 2019, werd de heer Taelman P. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Henegouwen aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 1 februari 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 18 juni 2019, werd de heer Willemet Y. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Henegouwen aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 1 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 5 juli 2019, werd mevr. Hermans M., ererechter in de politierechtbank Antwerpen, door de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat in de politierechtbank Antwerpen te blijven uitoefenen, voor een termijn met ingang van 1 juli 2019 en eindigend op 30 juni 2020 `s avonds.

Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 3 mei 2019, heeft de heer De Meyer P., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, aangewezen tot ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar sedert 4 september 2018.

Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement Luxemburg Bij beschikking van 5 maart 2019, werd de heer de Brabant A., ere-vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne-Durbuy, door de voorzitter van de vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement Luxemburg aangewezen om, voor een termijn van een jaar vanaf 22 augustus 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat te blijven uitoefenen.

^