Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 05 januari 2018

Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 29 september 2017 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de heer Gorlé Ph., raadsheer in het hof van beroep te Luik, vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit Arbeidsrechtbank te Gent Bij beschikking van 23 oktober 2017 van de voorzitter van de arbeid(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017207044
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 29 september 2017 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de heer Gorlé Ph., raadsheer in het hof van beroep te Luik, vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op de datum van 28 januari 2018.

Arbeidsrechtbank te Gent Bij beschikking van 23 oktober 2017 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent, is de aanwijzing van de heer Rousseeuw L., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Gent, tot afdelingsvoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 januari 2018.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 13 oktober 2016, werd de heer Wouters J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 20 december 2017, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Antwerpen te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 6 oktober 2017, werd de heer Peeters R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 10 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Antwerpen te blijven uitoefenen.

Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 28 augustus 2017, werd de heer Peremans J., door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 19 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 24 oktober 2017, werd de heer De Boeck J., door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 3 februari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 14 september 2017, werd de heer Suy L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 31 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Gent, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 28 september 2017, werd de heer Dequeker F., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, vanaf 1 februari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank, afdeling Ieper, uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Bij beschikking van 27 oktober 2017, werd de heer Bailleul D., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, vanaf 1 februari 2018, het ambt van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank, afdeling Veurne, uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 9 oktober 2017 werd de heer Borgoens D. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 23 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Luik, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 6 november 2017 werd de heer Delvaux C. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, vanaf 1 februari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Dinant, uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt

Bij beschikking van 1 december 2017 werd de heer Fiévet J. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 26 januari 2018, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Marche-en-Famenne, te blijven uitoefenen.

Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg Bij beschikking van 6 december 2017, werd de heer Parmentier B. plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, aangewezen, om vanaf 1 februari 2018, het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^