Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 22 maart 2002

Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 1 maart 2002 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel is een einde gesteld, op datum van 15 maart 2002, aan de aanwijzing van de heer Hanotiau, M., ereplaatsvervangend raadsheer in

bron
rechterlijke macht
numac
2002009283
pub.
22/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 1 maart 2002 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel is een einde gesteld, op datum van 15 maart 2002, aan de aanwijzing van de heer Hanotiau, M., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, als plaatsvervangend magistraat.

^