Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van Het Comite Van Ministers Van De Benelux Economische Unie van 31 december 2004
gepubliceerd op 18 mei 2005

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof M 5

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009349
pub.
18/05/2005
prom.
31/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


31 DECEMBER 2004. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof M (2004) 5


Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op 23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd, Overwegende dat het Comité van Ministers op 28 juli 2004 akte heeft verleend van het ontslag per 11 maart 2005 van de heer R. Gretsch als rechter in, tevens tweede vice-president van het Benelux-Gerechtshof, Op voordracht van de Minister van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg, Heeft het volgende beslist : Artikel 1 Mevr. M.-P. Engel, plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot rechter in dat Hof.

Artikel 2 Mevr. A. Wantz, Kamervoorzitter in de « Cour d'appel » te Luxemburg, wordt benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 3 Mevr. M.-J. Havé, Kamervoorzitter in de « Cour d'appel » te Luxemburg, wordt benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Artikel 4 Deze Beschikking treedt in werking op 11 maart 2005.

Gedaan te Luxemburg, op 31 december 2004.

De Voorzitter van het Comité van Ministers, J. ASSELBORN

^