Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 december 2004

Snelle toegang:

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 31/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005009349 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof M 5
^