Etaamb.openjustice.be
Beschikking Van De Rechtbank Van Koophandel
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 7 juni 2006 werd de heer de Spot, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 september 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

bron
rechterlijke macht
numac
2006009614
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 7 juni 2006 werd de heer de Spot, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 september 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

^