Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 24 april 2007
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20 juni 1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2021032552
pub.
30/08/2021
prom.
24/04/2007
ELI
eli/ordonnantie/2007/04/24/2021032552/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


24 APRIL 2007. - Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20 juni 1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting


De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, hetgeen volgt:

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.De Conventie nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20 juni 1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 24 april 2007.

De Voorzitter van het Verenigd College, Ch. PIQUE De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL E. HUYTEBROECK De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen en Openbaar ambt, P. SMET B. CEREXHE

^