Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 mei 2024

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11 en 16 april 2024 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 12 en 17 april 20 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 8200, 8201 en 8203 van de rol van het Hof, werden samengev(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2024004370
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11 en 16 april 2024 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 12 en 17 april 2024, zijn beroepen tot vernietiging van de artikelen 50 en 52 van de wet van 28 december 2023 « houdende diverse fiscale bepalingen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2023, tweede editie) ingesteld respectievelijk door de nv « Chaudfontaine Loisirs », door de nv « Ascot », de nv « Belgische PMU » en de bv « World Football Association » en door de nv « Derby », de nv « Tiercé Ladbroke » en de bv « Tilt ».

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 8200, 8201 en 8203 van de rol van het Hof, werden samengevoegd met de zaken met rolnummers 8188 en 8189.

De griffier, Nicolas Dupont

^