Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 27 september 2022

Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-CC-22/0031: ITM Alimentaire Belgium/Mestdagh Op 9 september 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector detailhandel in niet-gespeciali(...)

bron
belgische mededingingsautoriteit
numac
2022033404
pub.
27/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT


Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-CC-22/0031: ITM Alimentaire Belgium/Mestdagh Op 9 september 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht. De aanmelding heeft betrekking op de verwerving van exclusieve zeggenschap door ITM Alimentaire Belgium S.A. over Mestdagh S.A. Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur voor 21 september 2022.

Deze opmerkingen worden per e-mail onder vermelding van referentie CONC-CC-22/0031, toegezonden naar: aud@bma-abc.be.

^