Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 25 januari 2022

Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Mededeling met betrekking tot de correctiefactor voorzien in artikel 478 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 Overeenkomstig artikel 478, alinea 3 van het Wetboek op de inkomste Voor het jaar 2022 is de correctiefactor: 15,011.

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022020030
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Mededeling met betrekking tot de correctiefactor voorzien in artikel 478 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 Overeenkomstig artikel 478, alinea 3 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992, deelt de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën de correctiefactor mee, die is vastgesteld volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 478, alinea 3.

Voor het jaar 2022 is de correctiefactor: 15,011.

^