Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 01 juli 2021

Bericht van overdracht an een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorderi Een lijst van de overgedragen schuldvorderingen wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbende(...)

bron
autoriteit voor financiele diensten en markten
numac
2021042600
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN


Bericht van overdracht an een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming « La Terrienne du Crédit Social SC », gevestigd te 5100 Jambes, rue Capitaine Jomouton, 44 aan de onderneming « La Terrienne du Luxembourg SC », gevestigd te 6900 Marche-en-Famenne, rue Porte Haute, 21.

Een lijst van de overgedragen schuldvorderingen wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbenden op de hoofdzetel van La Terrienne du Luxembourg SC. Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking.

^