Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 03 april 2020

Aanwerving van een repetitor **** voor het **** van de Koninklijke Militaire School. - Officieel bericht ingetrokken In het Belgisch **** **** 66 van 24 maart 2020, ****. 17757 en 17758, de officieel bericht ingetrokken Aan(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020040920
pub.
03/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


**** van een repetitor (****/****) **** voor het **** van de **** Militaire School. - Officieel bericht ingetrokken In het Belgisch **** **** 66 van 24 maart 2020, ****. 17757 en 17758, de officieel bericht ingetrokken **** van een repetitor (****/****) **** voor het **** van de **** Militaire School - Wordt de publicatie van de officieel bericht ingetrokken.

^