Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 06 februari 2020

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van d Voor het eerste semester 2020, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020010311
pub.
06/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties sluiten betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij de wet van 22 november 2013, deelt de minister van Financiën de interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.

Voor het eerste semester 2020, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties: 8 %

^