Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 21 november 2019

Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0038: Connect+ BV/Euronics Belgium CVBA Op 12 november 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding v Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de groothandel in elekt(...)

bron
belgische mededingingsautoriteit
numac
2019042501
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT


Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0038: Connect+ BV/Euronics Belgium CVBA Op 12 november 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht sluiten houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht (B.S., 24 mei 2019). Hierin wordt meegedeeld dat Connect+ BV de uitsluitende controle verwerft over Euronics Belgium CVBA. Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de groothandel in elektrische huishoudapparaten en audio- en videoapparatuur, (ii) de detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels Overeenkomstig artikel IV.70, § 1 van de bovenvermelde wet, heeft de aanmeldende partij de toepassing van de vereenvoudigde procedure gevraagd.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur voor 27 november 2019.

Deze opmerkingen worden per e-mail onder vermelding van referentie MEDE-C/C-19/0038, toegezonden: aud@bma-abc.be.

^