Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 03 september 2019

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier MAINGAIN c.s. heeft de nietigverklaring ge Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 227.359/XV-3997. Namens de Hoofdgriffier, Céci(...)

bron
raad van state
numac
2019014223
pub.
03/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier MAINGAIN c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 3 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015020 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019010037 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling en beheer van de open standaarden en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor de mandatendatabank en voor de databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale besturen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015021 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de certificering van loten van 25 ton zaaizaden van grassen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van tien leden van de Commissie voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Rain Carbon BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso CRI CCB N.V. van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen sluiten, vastgesteld door de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, in zoverre het de betalingen aan de drukkerij I.P.M. en aan de vzw La Serre Outil met betrekking tot het drukken, het frankeren en het verdelen van het gemeentelijke informatieblad "Wolu-lnfo" uit de gemeenterekening van het dienstjaar 2017 van Sint-Lambrechts-Woluwe verwerpt omdat ze onwettelijk zouden zijn.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 227.359/XV-3997.

Namens de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.

^