Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 14 maart 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv BLANKENBERGE CASINO-KURSAAL, de nv CASINO KURSAAL OO Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2017. Deze zaak is inges(...)

bron
raad van state
numac
2018030637
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv BLANKENBERGE CASINO-KURSAAL, de nv CASINO KURSAAL OOSTENDE, de nv CASINO AUSTRIA INTERNATIONAL DIEGEM en de NV CASINO DE DINANT die allen woonplaats kiezen bij Mr. Thomas SOETE, advocaat, met kantoor te 8400 Oostende, Kerkstraat 8, bus 1, hebben op 26 februari 2018 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 sluiten betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.626/VII-40.210.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle Demortier, Hoofdsecretaris.

^