Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 14 maart 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Timothy LOENDERS en Kenneth SÖRENSEN die woonplaats kiezen Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.563/X-17.164. Namens de Hoofdgriffier,

bron
raad van state
numac
2018030621
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Timothy LOENDERS en Kenneth SÖRENSEN die woonplaats kiezen bij Mr.

Stijn VERBIST, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Graaf van Hoornestraat 51, hebben op 19 februari 2018 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Antwerpen van 18 december2017 houdende de goedkeuring van het wegenistracé van de Moonsstraat 29/31.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.563/X-17.164.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle Demortier, Hoofdsecretaris.

^