Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 14 maart 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BELGISCHE VERENIGING VAN ONAFHANKELIJKE AGENTSCHAPP Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2017. Deze zaak is inges(...)

bron
raad van state
numac
2018030620
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BELGISCHE VERENIGING VAN ONAFHANKELIJKE AGENTSCHAPPEN VOOR CONTROLE VAN GEBOUWEN (OACG) die woonplaats kiest bij Mrs. Thomas EYSKENS en Stef FEYEN, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, heeft op 26 februari 2018 de nietigverklaring gevorderd van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032218 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen over de energieprestatieregelgeving sluiten houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen over de energieprestatieregelgeving.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.631/VII-40.211.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle Demortier, Hoofdsecretaris.

^