Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 februari 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv van publiek recht BPOST heeft de nietigverklaring ge Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.835/Vbis-207. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...)

bron
raad van state
numac
2018030532
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv van publiek recht BPOST heeft de nietigverklaring gevorderd van de belastingverordening van het gemeentecollege van de stad Eupen van 19 september 2017 "Belasting op de verdeling van reclamebladen en reclamemonsters".

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.835/Vbis-207.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, Hoofdsecretaris.

^