Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 februari 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De provincie Henegouwen heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.232/ VI-21.171. Voor de Hoofdgriffier, (...)

bron
raad van state
numac
2018030530
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De provincie Henegouwen heeft de nietigverklaring gevorderd van de circulaire, op 17 november 2017 uitgevaardigd door de Waalse minister van Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuur, die ertoe strekt de plaatselijke besturen te wijzen op de definitie van een aankoopcentrale en waartoe ze moet dienen.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.232/ VI-21.171.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, Hoofdsecretaris.

^