Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 februari 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Starter heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017. Deze zaak is ingesch(...)

bron
raad van state
numac
2018030524
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Starter heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Waalse Regering d.d. 20 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.915/XV-3583.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, Hoofdsecretaris.

^