Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 14 maart 2018

Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.329 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018011086
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.329 (90) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart sluiten betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart wordt Resolutie MSC.329 (90) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen gepubliceerd op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (http://mobilit.belgium.be/nl).

^