Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 februari 2018

Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.256 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018010646
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.256 (84) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart sluiten betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart wordt Resolutie MSC.256 (84) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee gepubliceerd op de website van de Federale Overheid Mobiliteit en Vervoer (http://mobilit.belgium.be/nl).

^