Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 december 2017

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HEMACO en de NV BRANTANO, die woonplaats kiezen bi Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2017. Deze zaak is inge(...)

bron
raad van state
numac
2017040950
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HEMACO en de NV BRANTANO, die woonplaats kiezen bij Mr.

Gregory VERHELST, advocaat, met kantoor te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 2, hebben op 7 november 2017 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 22 juni 2017 houdende de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Kleinstedelijk Gebied Heist-op-den-Berg - Kleinhandelsconcentratie N10".

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 223.734/X-17.066 Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER Hoofdsecretaris.

^