Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 januari 2018

Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor he De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de(...)

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2017032032
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL


Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zijn de bedragen van de retributies aangepast als volgt : De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de maand november 2017, te delen door het indexcijfer van de maand november 2011. o 282 euro voor de afgifte van een erkenning van rijschool o 141 euro voor de afgifte van een exploitatievergunning van een vestigingseenheid o 141 euro in geval van substantiële wijziging van de erkenning of de exploitatievergunning o 60 euro voor de aanwerving van een nieuw personeelslid Jaarlijkse retributies : o 141 euro per erkende rijschool o 141 euro per vestigingseenheid o 60 euro per personeelslid De nieuwe bedragen worden van kracht vanaf 1 januari 2018.

^