Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 09 december 2015

Bericht 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . 2) Protocol (...) Opzegging door de Italiaanse Republiek . Op 3 november 2015 werd bij de Federale Overheidsdienst(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015164
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Bericht 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 (1).2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 (2). Opzegging door de Italiaanse Republiek .

Op 3 november 2015 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België de opzegging van de Italiaanse Republiek betreffende voormelde internationale Akten neergelegd.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van de Overeenkomst van 5 juli 1890, zal deze opzegging ten aanzien van de Italiaanse Republiek in werking treden op 1 april 2017. _______ Nota's (1) Zie B.S. van 14 februari 1891. (2) Zie B.S. van 22 september 1950.

^