Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 11 juni 2014

Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2014-2015 Met toepassing van artikel 2 van het **** **** : 297,47 **** **** 360,79*/175,02=613,21 **** naar boven afgerond tot op de **** : 614 ****(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000476
pub.
11/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2014-2015 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, moet de vreemdeling die in **** **** te studeren tijdens het school- of academie jaar 2014-2015, beschikken over middelen van bestaan waarvan het **** 614 **** per maand bedraagt.

Berekening : 297,47 **** **** 360,79*/175,02=613,21 **** naar boven afgerond tot op de **** : 614 **** (artikel 5 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de **** in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, Belgisch Staatsblad 29 juli 2000). * index mei 2014.

^