Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 29 september 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Concordimo, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Mall Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.460/VII-38.215. Namens de Hoofdgriffier :

bron
raad van state
numac
2011018350
pub.
29/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Concordimo, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Mallien, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24, heeft op 18 augustus 2011 de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit, van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van DIRECT INTERIM BVBA als privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 17/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het jaarlijks recht tot inschrijving op het tableau van landmeters-experten sluiten, waarbij aan de NV Waterwegen en Zeekanaal machtiging tot onteigening wordt verleend volgens het plan C4/9156-1 voor onroerende goederen gelegen in de gemeente Waasmunster (deelgemeente Waasmunster) voor de inrichting van het wetland "Hof ten Rijen".

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.460/VII-38.215.

Namens de Hoofdgriffier : G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

^