Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 06 oktober 2008

Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van het 2e plan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de preventie en de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving In toepassing van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 oktober tot 15 december 2008. Het ontwerp van plan en(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031512
pub.
06/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van het 2e plan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de preventie en de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving In toepassing van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving, keurde de Brusselse Gewestregering op 11 september 2008 een ontwerp van 2e plan voor de preventie en bestrijding van de geluidshinder in een stedelijke omgeving goed. Krachtens de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, moet dit ontwerp van plan vergezeld gaan van een milieueffectenrapport en moeten deze twee documenten aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 oktober tot 15 december 2008.

Het ontwerp van plan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload op www.leefmilieubrussel.be/geluidsplan.

Het ontwerp van plan en het milieueffectenrapport kunnen ook elke dinsdag en donderdag, tussen 10 en 12 uur, worden ingekeken bij Leefmilieu Brussel - BIM - Infodienst, 1e verdieping, lokaal 107, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

Alle documenten kunnen ook worden ingekeken bij de gemeentebesturen.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan : Leefmilieu Brussel - Onderzoek Geluidsplan Gulledelle 100 1200 Brussel of via info@ibgebim.be

^