Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 06 juni 2008

Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen In toepassing van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreff Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 juni tot 15 augustus 2008. Het ontwerp van besluit en (...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031279
pub.
06/06/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen In toepassing van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit keurde de Brusselse Regering op 17 januari 2008 een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen goed.

Krachtens de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's wordt dat ontwerp van besluit aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 1 juni tot 15 augustus 2008.

Het ontwerp van besluit en het effectenrapport kunnen worden gedownload op www.leefmilieubrussel.be/pollupiek Het ontwerp van besluit en het effectenrapport kunnen worden geraadpleegd elke dinsdag en donderdag, tussen 10 uur en 12 uur bij Leefmilieu Brussel - Infodienst, 1e verdieping, lokaal 107, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

Alle documenten kunnen ook worden geraadpleegd bij de gemeentebesturen.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden gericht aan Leefmilieu Brussel - Openbaar onderzoek « Pollupiek » Gulledelle 100 1200 Brussel of via info@ibgebim.be

^