Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 oktober 2007

Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 **** **** «*****» heeft bij de Raad van State de schor(...)

bron
raad van state
numac
2007018177
pub.
19/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State **** **** «*****» heeft bij de Raad van State de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Deze zaak is ingeschreven onder het **** ****/****. 184.608/****-16.402.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

Voor de ****, ****. ****, ****.

^