Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 20 juli 2002

Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2001, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002095029
pub.
20/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming « Le Foyer Gaumais », naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de la Civanne 2, te 6724 Orsinfaing, aan de onderneming « De Familiale Woonst der Gewesten 's-Gravenbrakel - Edingen - Lessen », naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue d'Hérinnes 55, te 7850 Enghien.

Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2001, is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (23420)

^