Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 september 2002

Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0053 Electrabel Customers Solutions S.A./IMEA Op donderdag 22 augustus 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de markt van de levering van elektricite(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011349
pub.
05/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0053 Electrabel Customers Solutions S.A./IMEA Op donderdag 22 augustus 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 12, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd door koninklijk besluit van 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad van 1 september 1999), waarin werd meegedeeld dat Electrabel Customer Solutions S.A., dochter van Electrabel, de in aanmerking komende afnemers verwerft van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA).

Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de markt van de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende klanten.

De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur vóór 12 september 2002.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie MEDE - C/C - 02/0053, aan onderstaand adres worden toegezonden : Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Korps Verslaggevers, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, B-1000 Brussel. Fax : 02-206 56 24.

^