Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 september 2002

Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC - C/C - 02/0052 - IEH/IGEHO Op donderdag 22 augustus 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in d Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het distributie van elektri(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011346
pub.
05/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr.

CONC - C/C - 02/0052 - IEH/IGEHO Op donderdag 22 augustus 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 12, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd door koninklijk besluit van 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad van 1 september 1999), waarin werd meegedeeld dat de "Intercommunale d'Electricité du Hainaut" (IEH) de bedrijfstak "elektriciteit" verwerft van de "Intercommunale de gaz, d'électricité et de distribution des signaux analogues et numériques en Hainaut occidental" (IGEHO).

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het distributie van elektriciteit, m.a.w. het vervoer vanaf het transmissienet tot de consument via een netwerk van gemiddelde en lage spanning, alsook de levering aan de met het netwerk verbonden, in aanmerking komende afnemers.

De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur vóór 12 september 2002.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie CONC - C/C - 02/0052, aan onderstaand adres worden toegezonden : Ministerie van Economische Zaken Bestuur Handelsbeleid Korps Verslaggevers North Gate III Koning Albert II-laan 16 B-1000 Brussel Fax : 02-206 56 24

^